Per a qualsevol consulta dirigida al ponent podeu enviar un missatge a la següent adreça: streaming@residencia-investigadors.es