Serveis d'Àudio i Vídeo Streaming
Retransmissió d'esdeveniments a internet

Streaming Extreme

A Streaming Barcelona, ens agraden els reptes. Amb experència  en retransmissions en directe desde 2005, ens hem trobat moltes vegades amb projectes d'extrema dificultat. És per això que, a poc a poc, hem anat adquirint un alt grau d'especialització en aquest tipus de projectes.

Anomenem STREAMING EXTREME a aquells projectes que surten de l'habitual o per la seva extrema complexitat. Aquesta dificultat pot venir donada per qualsevol de les operacions que conformen un esdeveniment en directe per internet
.

 • dificultat en la connectivitat a internet:
  exemples: retransmissions en moviment: bicicletes, vehicles, avions. Retransmissions en llocs que no arriba línia d'internet convencional
 • dificultat en la captació d'imatge / so (dificultat per captar l'acció)
  exemples: preses d'alta velocitat, preses microscòpiques, preses en moviment. Seguiment d'esdeveniments des de diversos llocs allunyats entre si.
 • dificultat en la difusió del contingut.
  exemples: audiències extremadament massives o extremadament privades.
  Sistemes complexes de interacció amb xarxes socials o altres sistemes (xarxes privades, plataformes alienes, etc..).
Estem oberts a considerar noves experiències i a valorar possibilitats a partir d'un supòsit per trobar alternatives o camins viables.

Tenim experiència en retransmissions en viu per internet complexes o realitzades en mitjans no favorables.

ALGUNS EXEMPLES DE STREAMING EXTREME realitzats per nosaltres:

 • JB (amb bicicleta) streaming des d'una bicicleta (sense corrent, sense internet convencional, fort sotragueig)
 • Vodafone (des d'una avioneta) (sense corrent, sense internet convencional, preses simultànies des de terra i des de l'interior de l'aparell) • Primavera Sound (des de diversos escenaris allunyats entre si) Emissions coordinades des de punts diferents, massa allunyats per fer arribar el vídeo d'un a l'altre)